סימון סולומון

ביתי מבצרי, פיסול קרמי, 2020

סימון סולומון-ביתי מבצרי, פיסול קרמי.jpg
thnail_image2.jpg

העבודה עוסקת בשאלת אשליית הביטחון תוך העדרו של חופש הבחירה, כמו גם חופש התנועה. העבודה מורכבת מקבוצה של בתים עשויים קרמיקה. הבחירה הויזואלית שמה דגש על הדואליות שבדימוי ״הבית״ כסמל ליציבות מחד, אבל הבחירה בהעצמת חוסר האחידות והרכות כביכול של פני השטח, מבקשת להציג את הקיום האקראי/ ארעי של הסמל האיקוני מאידך. הסדקים של הגופים מתכתבים עם אלה הקיימים במנגנון הבידוד שמעניק לנו תקווה מדומה לשמירה על החיים.

chair-icon.png